Stichting de Hoeksche Waardse Uitdaging

ANBI & Cijfers

Doelstelling:

Stichting de Hoeksche Waardse Uitdaging heeft ten doel het opzetten en onderhouden van een ondernemersnetwerk (Uitdaging) dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert en organiseert. De stichting tracht haar doel te bereiken door in de gemeente Hoeksche Waard structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen tussen bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor de leefkwaliteit wordt bevorderd voor inwoners van het betreffende gebied van menskracht, materialen en middelen (met gesloten beurs) op te lossen, zodat deze organisaties de leefbaarheid kunnen ondersteunen.
Naam Stichting: HOEKSCHE WAARDSE UITDAGING
RSIN: 860757237
Contactgegevens: Stichting de Hoeksche Waardse Uitdaging
info@hoekschewaardseuitdaging.nl
www.hoekschewaardseuitdaging.nl
Beleid: Zie website: www.hoekschewaardseuitdaging.nl
Bestuur:
  • Voorzitter: Coby van Deursen / Bestuurder diverse maatschappelijke organisaties
  • Secretaris: Carin van Huët-Laan / Directeur Food en Agri Nederland Rabobank en Hoofd Sectormanagement Rabobank
  • Penningmeester: Jan Rottier / Eigenaar JaMaRo Advies
  • Algemeen bestuur: Pim Verhage / Eigenaar NION BV
Beloningsbeleid: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De manager wordt voor 10 uur per week betaald.
Verslag uitgeoefende activiteiten: Zie jaarverslagen
Financiële verantwoording:
Zie jaarrekeningen
Ons beleidsplan: Zie beleidsplan

Naam Stichting:
HOEKSCHE WAARDSE UITDAGING

RSIN:
860757237

Contactgegevens:
Stichting de Hoeksche Waardse Uitdaging

info@hoekschewaardseuitdaging.nl
www.hoekschewaardseuitdaging.nl

Beleid:
Zie website: www.hoekschewaardseuitdaging.nl

Bestuur:

  • Voorzitter: Coby van Deursen / Bestuurder diverse maatschappelijke organisaties
  • Secretaris: Carin van Huët-Laan / Directeur Food en Agri Nederland Rabobank en Hoofd Sectormanagement Rabobank
  • Penningmeester: Jan Rottier / Eigenaar JaMaRo Advies
  • Algemeen bestuur: Pim Verhage / Eigenaar NION BV


Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De manager wordt voor 10 uur per week betaald.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Zie jaarverslagen

Financiële verantwoording:
Zie jaarrekeningen

Ons beleidsplan:
Zie beleidsplan

Pin It on Pinterest