Informatie voor Maatschappelijke Organisaties

Heeft u als maatschappelijke organisatie een vraag? Dan is de Beursvloer de perfecte plek om dat te doen! Op deze maatschappelijke beurs komen vraag en aanbod van mensen en middelen op een leuke en constructieve manier bij elkaar.

Waar:

HW Wonen te Oud Beijerland

Wanneer:

4 november 2021

Tijd:

Inloop vanaf 16.00 uur

Wat is een maatschappelijke organisatie

Onder maatschappelijke organisatie wordt verstaan:
een non-profit organisatie met een maatschappelijke
functie, zoals een club, een vereniging of stichting, maar ook een school, ziekenhuis of zorginstelling dat als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De maatschappelijke organisatie moet gevestigd zijn in de Hoeksche Waard of hun werkzaamheden uitvoeren in de Hoeksche Waard om deel te kunnen nemen aan de Beursvloer.

Hulpvraag

Bij een vereniging of stichting gaat veel tijd zitten in het organiseren van activiteiten, verlenen van allerhande diensten en het aansturen van de vrijwilligers. Vaak is het lastig om uw organisatie te verbeteren of (extra) fondsen te werven. Misschien heeft u incidenteel behoefte aan een ruimte, middelen, training, ondersteuning of advies op een bepaald gebied? Dan kan de Beursvloer voor uw vereniging of stichting een uitkomst zijn!

Diversiteit

U ontmoet bij de Beursvloer ondernemers uit de Hoeksche Waard die iets willen betekenen voor een maatschappelijke organisatie in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen met wet- en regelgeving, hun bestuurlijke ervaring inzetten, specialistische expertise inbrengen, helpende handen leveren of hun eigen contacten benutten voor uw organisatie. Of wellicht stellen zij materialen of faciliteiten ter beschikking.

Tegenprestatie

Op de Beursvloer onderhandelt u met bedrijven en serviceclubs om uw wensen in vervulling te laten gaan. Want wat de één heeft maar niet gebruikt of graag wil aanbieden, kan voor de ander van onschatbare waarde zijn. U bepaalt van te voren wat uw organisatie als tegenprestatie kan bieden: een artikel vermelden in uw nieuwsbrief, een heerlijke lunch verzorgen of kaartjes aanbieden voor een voorstelling. Een goede match hoort namelijk in evenwicht te zijn.

Initiatief nemen

Als maatschappelijke organisatie neemt u het initiatief om op zoek te gaan naar een geschikte aanbieder. U brengt ruim van te voren uw behoefte in kaart en denk na over een interessante, inspirerende en originele manier om uw hulpvraag bij de juiste partijen onder de aandacht te brengen. Dat doet u bijvoorbeeld door met borden rond te lopen, originele kleding te dragen of een bijpassend product mee te nemen. Hoe origineler u bent uitgedost, hoe sneller u in beeld bent als interessante partij om een gesprek mee te aan te gaan en een deal mee te sluiten.

Aanmelden is verplicht

Om deel te nemen aan de Beursvloer is aanmelden verplicht. Op de Beursvloer is het niet mogelijk om een eigen stand in te richten. U kunt met een originele uitdossing er voor zorgen dat u opvalt bij bedrijven met aanbod, zodat u tot een succesvolle match kunt maken.

Pin It on Pinterest