De Matchgroep

De Matchgroep bestaat uit een aantal mensen uit het bedrijfsleven, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. De ‘oude rotten’ zijn directeuren, managers en seniormedewerkers met een groot netwerk. ‘Jonge talenten’ zijn over het algemeen jongere mensen uit het bedrijfsleven die het leuk vinden iets concreets tot stand te brengen. De “oude rotten” stellen hun netwerk beschikbaar om contacten te leggen met mogelijke bedrijven voor een aanvraag. De “jonge talenten” begeleiden de match concreet van begin tot eind. De Matchgroep stimuleert het Hoeksche Waardse bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de praktijk te brengen.

Aanvragen kunnen het hele jaar ingestuurd worden via de website. Uitgebreidere aanvragen van stichtingen en verenigingen worden besproken in de matchgroepbijeenkomsten. Na acceptatie van de aanvraag gaat een matchgroeplid aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Zo bereiken we een grote groep ondernemers die graag bereid is maatschappelijke organisaties in de Hoeksche Waard de helpende hand te bieden.

Matchgroepleden:

  • Henk Hokke / Directeur Schot Marketing & Communicatie / Oude Rot
  • Jan Rottier / JaMaRo Advies / Oude Rot
  • Mientje den Boer / Hart voor Regelen / Jonge Hond
  • Bianca Westerlaken / HW Media / Jonge Hond
  • Thijs Welter / Adviseur Private Banking Rabobank / Jonge Hond
  • Marjolein Visser-in het Veld / Assistent adviseur Private Banking / Jonge Hond
  • Rogier Verschelden / Financieel Adviseur Rabobank / Jonge Hond

Pin It on Pinterest

Share This