Jack de Leeuw, bestuurslid van de Hoeksche Waardse Uitdaging: Meedenker in de zoektocht naar andere economische modellen

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Hoeksche Waardse Uitdaging zijn. Betrokken mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die de Hoeksche Waardse Uitdaging als zelfstandige stichting willen organiseren, adviseren en helpen in de uitvoering.

De stichting heeft een operationeel team dat bestaat uit de manager, vaste ondersteuners en de matchgroep. En, zoals bij wet bepaald, de stichting heeft een bestuur. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling en missie van de Hoeksche Waardse Uitdaging, het genereren van partners en het aansturen van de manager. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers en deskundigen uit het maatschappelijk veld.

Eén van die deskundigen is Jack de Leeuw. Hij is bestuurder van diverse maatschappelijke organisaties, waaronder het departement Hoeksche Waard van De Maatschappij, een netwerk dat zich inzet voor de welvaart en het welzijn in Nederland.

Waarom hij zijn steentje bijdraagt aan de ‘HWU’, legt hij als volgt uit: “Op het eerste gezicht oogt het idee achter de Uitdaging simpel: een ondernemer helpt een maatschappelijke organisatie door in een materiele behoefte te voorzien. De ondernemer krijgt daar een tegenprestatie voor.” 

“Als je verder kijkt,” vervolgt Jack, “zie je wat erachter zit: lokale betrokkenheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, zuinig zijn met materialen, verenigingsleven in stand houden en zo kun je nog wel tig aspecten benoemen. Het hoort bij anders omgaan met elkaar en met de aarde: think global, act local! Het hoort bij elkaar helpen in plaats van op elkaar afgeven. Het is een zoektocht naar andere economische modellen dan alleen maar streven naar groei.” 

“En dan die naam: ‘Uitdaging’. Dat is toch veel stimulerender dan ‘Probleem’? Ik hoop te kunnen bijdragen door mee te denken over nog meer varianten op het basisidee. Want er is nog zo veel te doen. Doe je ook mee?”

 

Persbericht door Tanja van den Berg

 

Scroll naar boven