ANBI

Hoeksche Waardse Uitdaging

Stichting de Hoeksche Waardse Uitdaging

ANBI & cijfers

Doelstelling:

Stichting de Hoeksche Waardse Uitdaging heeft ten doel het opzetten en onderhouden van een ondernemersnetwerk (Uitdaging) dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert en organiseert. De stichting tracht haar doel te bereiken door in de gemeente Hoeksche Waard structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen tussen bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor de leefkwaliteit wordt bevorderd voor inwoners van het betreffende gebied van menskracht, materialen en middelen (met gesloten beurs) op te lossen, zodat deze organisaties de leefbaarheid kunnen ondersteunen.

Naam Stichting:

HOEKSCHE WAARDSE UITDAGING

RSIN:

860757237

Contactgegevens:

Beleid:

Zie website: www.hoekschewaardseuitdaging.nl

Bestuur:

Voorzitter: Coby van Deursen / Bestuurder diverse maatschappelijke organisaties
Secretaris: Carin van Huët-Laan / CFO Koninklijke Fruitmasters
Penningmeester: Jan Rottier / Eigenaar JaMaRo Advies
Algemeen bestuur: Rianne Koole / Onderwijs en Jack de Leuuw / Bestuurder diverse maatschappelijke organisaties

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De manager wordt voor 10 uur per week betaald.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Financiële verantwoording:

Ons beleidsplan:

Scroll naar boven